TDMS Veri Sözlüğü
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS), Sağlık Bakanlığı döner sermayeli sağlık kurumlarına ait muhasebe kayıtlarının tutulduğu web tabanlı bir sistemdir. Sisteme girilen muhasebe kayıtlarındaki veriler ile çeşitli raporlar oluşturulmaktadır. Sistemde yaklaşık 1106 tanımlı kuruluş ve 13.000 kullanıcı, 6600 hesap kodunda işlem gerçekleştirmektedir.  Sistem, işletme hesaplarının işletme bütçesiyle ilişkisinin kurulması amacıyla web tabanlı Bütçe Uygulama Sistemi ile de entegre çalışmaktadır.

TDMS Veri Sözlüğü, Türkiye’deki sağlık kurumlarında toplanmakta olan mali verilerin tanımlandığı ve tüm mali bilgi sistemleri için referans olabilecek bir sözlüktür.

Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Veri Sözlüğü Sürüm 1.0.pdf

Bize Ulaşın
Adres: T.C. Sağlık Bakanlığı  Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cad. No: 9 Bilkent/Çankaya, Ankara
Telefon: +90 312 471 83 50
e-Posta: tdmsvs@saglik.gov.tr
Copyright © 2024 Sağlık Bakanlığı. Tüm Hakları Saklıdır