TDMS Veri Sözlüğü
 • +

  Sağlık Kurumunun Hesaba İlişkin Talimat Yetkisi

  Tanım
  Sağlık Kurumunun mali yönden bağımlı olup olmama durumuna göre banka hesabına ilişkin işlem yapıp yapamayacağı bilgisidir.

  İş Kuralları
  Sağlık kurumu mali yönden bağımlı ise banka hesabına talimat vermesi mümkün değildir. (Örneğin yeni açılan bir ADSM’nin en yakın devlet hastanesine bağlanması durumunda ADSM’nin mali açıdan devlet hastanesine bağımlı olarak faaliyet göstermesi)

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Sicil No

  Tanım
  Personele kurumu tarafından tanımlanan sicil numarasıdır.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Personel  Kart  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sicil No

  Tanım
  SGK tarafından sağlık tesisine (hastane) verilen sicil numarası bilgisidir.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Soyadı

  Tanım
  Personelin kimlik belgesinde yer alan soyadı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  Mernis sistemi ile entegrasyonu bulunuyor. T.C Kimlik Numarası ile birlikte geliyor.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Personel  Kart  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Sözleşme Başlangıç Tarihi

  Tanım
  İhale sonrasında sözleşmenin yapıldığı tarih bilgisidir.

  İş Kuralları
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Sözleşme Durumu

  Tanım
  Sözleşme sonrası taşınmazın kullanım durum bilgisidir (Örneğin; sözleşme devam ediyor, sözleşme sona erdi vb.).

  İş Kuralları
  0: Sözleşme Devam  Ediyor
  1: Sözleşme Süresi Sona Ermesine Rağmen Ecrimisil Alacağı Vardır, Kiracı Faaliyetlerine Devam Ediyor (Pasif  Durumda)
  2: Sözleşme Süresi sona Erdi
  3:  Sözleşme Feshesildi
  4: Ecrimisil Kaydıdır (Sözleşmesi mevcut olmayanlar) kodları kullanılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti

 • +

  Sözleşme Fesih Tarihi

  Tanım
  Kira sözleşmesinin fesih edildiği tarih  bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Sözleşme ID

  Tanım
  Sözleşmenin takibinin yapılabilmesi için sistem tarafından verilen tekil numara bilgisidir.

  İş Kuralları
  Kira Sözleşmesi doldurulup kaydedildikten sonra sistem tarafından otomatik atanır.
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Sözleşme Maliye Bakanlığı ile İmzalanan Protokol Gereği Devir Alınan Sözleşme Mi?

  Tanım
  İhale işlemi yapılmaksızın kurumlar arası protokol ile devredilen bir alan olup olmadığı bilgisidir.

  İş Kuralları
  0: Evet
  1: Hayır kodları kullanılır.
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.


  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Sözleşme Öncesi Tahsilat Durumu

  Tanım
  İhale öncesi taşınmaz ile ilgili tahsilat yapılıp yapılmadığı bilgisidir.

  İş Kuralları
  Sadece devir edilen sözleşmeler için geçerlidir (Örnek: 3 yıllık sözleşme 1. yıl sonunda 2.yıla devir olur).
  0: Sözleşme Öncesi Tahsilat  Yok
  1: Sözleşme Öncesi Tahsilat Var kodları kullanılır.
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Sözleşme Türü

  Tanım
  Sözleşmenin süresine göre sözleşme türünün bilgisidir.

  İş Kuralları
  Kısa Süreli Sözleşme (3 ayın altındaki konferans salonu, stant yeri gibi geçici faaliyette bulunan hizmetler, günlük, saatlik vb.)
  Uzun Süreli Sözleşme (Kantin, kafeterya, ATM, çay ocağı gibi sürekli faaliyette bulunanlar) olarak seçilir.
  Sözleşme Türü seçilmeden “Kira Süresi” ve “Yıllık Taksit Sayısı” girilemez.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti

 • +

  Şef

  Tanım
  Maliye Bakanlığında Saymanlık ve Sağlık Bakanlığında Muhasebe Birimlerinde şef unvanı ile çalışan kişinin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Saymanlık  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Şifre

  Tanım
  TDMS kullanımı için ilk kez sisteme kaydı yapılan kişiye verilen geçici giriş şifre bilgisidir.

  İş Kuralları
  -
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Firma Kayıt Bilgileri Takip Veri Seti

 • +

  T.C. Kimlik Numarası

  Tanım
  Dilekçe istenen gerçek kişinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye ait eşsiz numaradır.
  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 (on bir) rakamdan oluşan kişiye ait eşsiz numaradır.

  İş Kuralları
  Vergi Kimlik Numarası girilmiş ise zorunlu değildir.
  Mernis sistemi ile entegrasyonu bulunuyor. Alan büyüklüğü 11’den küçük veya büyük olamaz. Mernis entegrasyon ile kimlik no aracılığıyla kullanıcı adı, soyadı ve doğum yılı teyidi alınıyor.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Borç Sorgulama Dilekçesi Takip Veri Seti
  Kullanıcı  Bilgileri  Takip  Veri Seti
  Personel  Kart  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Tahsil Edilen Miktar

  Tanım
  Taşınmazı kiralayan kiracının ödediği taksit bedeli bilgisidir.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Tahsil Edilen Tarih

  Tanım
  Taşınmazı kiralayan kiracının taksit bedelini ödediği tarih bilgisidir.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Tahsilat Tarihi

  Tanım
  Muhasebe İşlem Fişi’nde yer alan işlemin tahsil edildiği tarih bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri

  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti

 • +

  Taksit Miktarı

  Tanım
  Sözleşme tarihinden itibaren belirlenen yıllık taksit sayısına göre sözleşme bedeli taksit tutarları bilgisidir.

  İş Kuralları
  Sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taksit Sayısı

  Tanım
  Kiralanan taşınmazın kira bedelinin yıllık ödeme taksit  bilgisidir.

  İş Kuralları
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taksit Tarihi

  Tanım
  Sözleşme tarihinden itibaren belirlenen yıllık taksit sayısına göre sistem tarafından otomatik olarak hesaplanan tarih bilgisidir.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Talep Nedeni

  Tanım
  Dilekçenin talep edilme nedenine ait bilgidir.

  İş Kuralları
  0: Kamu İhale Mevzuatı/İhaleye Girebilmek için
  1: 6183/22-A kamu kurum ve kuruluşlarından ödeme alabilmek için
  2: Diğer kodları kullanılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Borç Sorgulama Dilekçesi Takip Veri Seti

 • +

  Tam Adı

  Tanım
  Bakanlık tarafından kuruluş açılış onayında verilen isim bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kuruluş  İşlemleri  Veri Seti

 • +

  Tarih

  Tanım
  Fişin açıldığı / girişinin yapıldığı tarih bilgisidir.
   
  İş Kuralları

  Otomatik olarak sistem tarafından atanır ya da manuel olarak oluşturulabilir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Taşınır İşlem Fişi (TİF) No

  Tanım
  Hastaneye alınan tüm malzemelerin girişleri sırasında kesilmesi zorunlu  olan Taşınır İşlem Fişi’ne ait numara bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Taşınır İşlem Fişi (TİF) Tarihi

  Tanım
  Hastaneye alınan tüm malzemelerin girişleri sırasında kesilmesi zorunlu  olan Taşınır İşlem Fişi’ne ait tarih bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Taşınmaz Cinsi

  Tanım
  Taşınmazın kullanım amacı bilgisidir (Örneğin; kantin, otopark vb.).
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri

  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmaz ID

  Tanım
  Taşınmazın takibinin yapılabilmesi için sistem tarafından verilen tekil numara bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  Taşınmaz Bilgileri girilip kaydedildikten sonra sistem tarafından üretilir. Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar için numara bilgisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünden resmi yazı ile alınır. Taşınmaz ID girilmediği durumlarda kayıt  işlemi tamamlanmaz.


  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmaz ID / Ticari Alan ID

  Tanım
  Taşınmaz ID, taşınmazın takibinin yapılabilmesi için sistem tarafından  verilen tekil numara bilgisidir. Ticari alan ID, taşınmaz alanın kiraya verildiği durumlarda sistem tarafından verilen tekil numara bilgisidir.

  İş Kuralları
  Taşınmaz ve Ticari Alan Bilgileri Veri Setleri’nden gelir. 
  Sistem tarafından ticari alan için tekil numara taşınmaz ID ile birlikte verilir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmazın Açık Adı

  Tanım
  Taşınmazın açık ad bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmazın Açık Adresi

  Tanım
  Taşınmazın açık adres bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmazın Ada No. / Sayfa No.

  Tanım
  Taşınmazın bulunduğu ada no. / sayfa no. bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmazın Devir Durumu

  Tanım
  Taşınmazın devir edilip edilmeme durum bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  gen_kurulus tablosundan devir bilgisi gelmektedir.
  -1: Devir Durumu Yok
  0: Taşınmaz Devredildi
  1: Taşınmaz Devirden Geldi kodları kullanılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmazın Hazine Payı

  Tanım
  Taşınmazdan elde edilen gelirin hazineye ayrılması gereken pay (sözleşme bedeli üzerinden % miktarı) bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmazın İlçesi

  Tanım
  Taşınmazın bulunduğu ilçe bilgisidir.
   
  İş Kuralları

  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmazın İli

  Tanım
  Taşınmazın bulunduğu il bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  İl kodları kullanılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmazın Mahalle / Köy

  Tanım
  Taşınmazın bulunduğu mahalle / köy bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmazın Mevcut Durumu

  Tanım
  Taşınmazın hizmet vermeye devam edip etmeme durum bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  0: Taşınmazda Hizmet Sunulmaya Devam Ediliyor
  1: Taşınmazda Hizmet Sunumuna Son Verildi kodları kullanılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmazın Mevkii

  Tanım
  Taşınmazın bulunduğu yer bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmazın Mülkiyeti Kime Ait

  Tanım
  Taşınmaz mülkiyetin aidiyet bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  0: Mülkiyeti Hazineye Ait Olup Bakanlığımıza Tahsisli
  1: Mülkiyeti Üçüncü Şahıslara Ait Olup Genel Bütçeden Kiralanan
  2: Mülkiyeti Üçüncü Şahıslara Ait Olup Döner Sermayeden Kiralanan
  3: Mülkiyeti Üçüncü Şahıslara Ait Olup Kullanım Hakkı Bakanlığımıza Verilen 4: Mülkiyeti Belediye, İl Özel İdaresi Gibi Kamu Kurumlarına Ait Olup Kullanım
  Hakkı Bakanlığımıza Verilen  kodları kullanılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmazın Pafta No. / Cilt No.

  Tanım
  Taşınmazın bulunduğu pafta no. / cilt no. bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmazın Parsel No. / Sıra No.

  Tanım
  Taşınmazın bulunduğu parsel no. / sıra no. bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmazın Sınırları

  Tanım
  Taşınmazın alan bilgisidir.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmazın Tahsisli Olduğu İdare

  Tanım
  Taşınmazın tahsisli olduğu kurum veya kuruluş bilgisidir (Örneğin; Belediye, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb.).

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Taşınmazın Yüz Ölçümü (m2)

  Tanım
  Taşınmazın m2 cinsinden yüz ölçümü bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Tel

  Tanım
  Ödeme yapılacak tüzel, özel ve kamu kurum ve kuruluşlara ait telefon numarasıdır.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Cari  Kart  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Telefon 1

  Tanım
  Sağlık tesisine (hastane) ait telefon numarasıdır.
  Personele ait telefon numarası bilgisidir.
  Maliye Bakanlığında Saymanlık ve Sağlık Bakanlığında Muhasebe Birimlerine ait telefon numarası bilgisidir.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti
  Personel  Kart  Bilgileri  Veri Seti
  Saymanlık  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Telefon 2

  Tanım
  Sağlık tesisine (hastane) ait telefon  numarasıdır.
  Personele ait telefon numarası bilgisidir.
  Maliye Bakanlığında Saymanlık ve Sağlık Bakanlığında Muhasebe Birimlerine ait telefon numarası bilgisidir.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti
  Personel  Kart  Bilgileri  Veri Seti
  Saymanlık  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Teminat Mektubu Kalan Tutarı

  Tanım
  Teminat mektubu tutarından teminat mektubunun kurum tarafından tüzel kişiye iade edildiği tutar çıkarıldıktan sonra kalan miktarı ifade eder. Sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Teminat Mektubu İadesi Veri  Seti

 • +

  Teminat Mektubu Tipi

  Tanım
  Mali mevzuat çerçevesinde verilecek olan teminatın çeşidine ait bilgidir.

  İş Kuralları
  01: Geçici
  02: Kesin
  03: Depozito
  04: Avans kodları kullanılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Yeni Teminat Mektubu Alımı Veri Seti

 • +

  Teminat Mektubu Tutarı

  Tanım
  Tüzel kişi tarafından kuruma verilen teminat mektubunun tutar bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  Yeni Teminat Mektubu Alımı Veri Seti’nden gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Yeni Teminat Mektubu Alımı Veri Seti
  Teminat Mektubu İadesi Veri  Seti

 • +

  Tetkik Eden Memur

  Tanım
  Muhasebe Biriminde, Harcama Yetkilisi’nce onaylanan harcamalara ait belgelerin kontrolünü yapan kişinin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri

  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Tetkik Eden Muhasebe Yetkilisi Yrd.

  Tanım
  Muhasebe   Biriminde,   Harcama   Yetkilisi’nce   onaylanan    harcamalara ait belgelerin kontrolünü yapan yardımcı Muhasebe Yetkilisi’nin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Tetkik Eden Şef

  Tanım
  Maliye Bakanlığına bağlı Muhasebe Biriminde, Harcama Yetkilisi’nce onaylanan harcamalara ait belgelerin kontrolünü yapan kişinin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Ticari Alan No

  Tanım
  Ticari alan takibinin yapılabilmesi için sistem tarafından verilen tekil numara bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  Ticari alan bilgileri kaydedildikten sonra sistem tarafından otomatik üretilmektedir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ticari Alan Bilgileri Veri Seti

 • +

  Ticari Alanın Bulunduğu Taşınmaz No

  Tanım
  Taşınmazın takibinin yapılabilmesi için sistem tarafından verilen tekil numara bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  Taşınmaz ID, Taşınmaz Bilgileri Veri Seti’nden gelmektedir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ticari Alan Bilgileri Veri Seti

 • +

  Ticari Alanın İhale Öncesinden Tahmin Edilen Yıllık Bedeli (Yaklaşık Bedel /Muhammen Bedel)

  Tanım
  İhaleye çıkılmadan önce belirlenen ortalama kira bedeli bilgisidir.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti

 • +

  Ticari Alanın Kapatılma / Birleştirilme Nedeni

  Tanım
  Ticari alanın neden kapatıldığına veya birleştirme yapıldığına dair bilgidir.
   
  İş Kuralları
  Kapatılma veya birleştirme durumu var ise girilir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ticari Alan Bilgileri Veri Seti 

 • +

  Ticari Alanın Kapatılma / Birleştirilme Tarihi

  Tanım
  Ticari Alanın kapatılma / birleştirilme tarih bilgisidir.

  İş Kuralları
  Kapatılma veya birleştirme durumu var ise girilir.
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ticari Alan Bilgileri Veri Seti

 • +

  Ticari Alanın Malzemesi

  Tanım
  Ticari alan içerisinde demirbaş olup olmadığı bilgidir.

  İş Kuralları
  0: Malzeme Yok
  1: Malzeme Var kodları kullanılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ticari Alan Bilgileri Veri Seti

 • +

  Ticari Alanın Mevcut Durumu

  Tanım
  Ticari alanın hizmet vermeye devam edip etmeme durum bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  0: Faal Kiracısı Var
  1: Faal Kiracısı Yok Ancak İhale Süreci Devam Ediyor
  2: Faal Değil Tamamen  Kapatıldı
  3: Faal Değil Başka Bir Ticari Alan ile Birleştirildi kodları kullanılır.


  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ticari Alan Bilgileri Veri Seti

 • +

  Ticari Alanın Oluşturulma Tarihi

  Tanım
  Ticari alanın Milli Emlak Genel Müdürlüğüne veya Sağlık Bakanlığına ait olup olmama durum bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  0: 15.06.2011 Tarihinden Önce Oluşturulmuş ve Milli Emlak Birimleri Tarafından Kiraya Verilerek Sözleşmesi Bakanlığımıza Devredilen Bir Alandır.
  1: 15.06.2011 Tarihinden Sonra Oluşturulmuş Bir Alandır  kodları  kullanılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ticari Alan Bilgileri Veri Seti

 • +

  Ticari Alanın Tahmin Edilen Yıllık Bedeli

  Tanım
  İhaleye çıkılmadan önce belirlenen ortalama kira bedeli bilgisidir.

  İş Kuralları
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Ticari Alanın Taşınmaz İçerisindeki Yeri

  Tanım
  Ticari alanın taşınmaz içinde nerede olduğu bilgisidir (Örneğin; A Hastanesi 1 Kat 3 Nolu Oda, B Hastanesi X Semt Polikliniği Bahçesi vb.).
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ticari Alan Bilgileri Veri Seti

 • +

  Ticari Alanın Yüz Ölçümü (m2)

  Tanım
  Taşınmazın m2 cinsinden yüz ölçümü bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ticari Alan Bilgileri Veri Seti

 • +

  Timeout (Saat)

  Tanım
  TDMS sisteminin kullanılmadığı zaman otomatik olarak kullanıma kapatılma zaman bilgisidir.

  İş Kuralları
  0: 1 saat
  1: 2 saat
  2: 3 saat kodları kullanılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kullanıcı  Bilgileri  Takip  Veri Seti

 • +

  Toplam

  Tanım
  Borç ya da alacak sütununa ait toplam tutar bilgisidir.

  İş Kuralları
  Sistem tarafından otomatik hesaplanır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Uygundur Tarih

  Tanım
  Muhasebe İşlem ve Ödeme Emri Fişi’ne Harcama Yetkilisi tarafından uygundur onayının verildiği tarih bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri

  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

Bize Ulaşın
Adres: T.C. Sağlık Bakanlığı  Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cad. No: 9 Bilkent/Çankaya, Ankara
Telefon: +90 312 471 83 50
e-Posta: tdmsvs@saglik.gov.tr
Copyright © 2024 Sağlık Bakanlığı. Tüm Hakları Saklıdır