TDMS Veri Sözlüğü
 • +

  Açıklama I

  Tanım
  Muhasebe İşlem Fişi ile ilgili açıklayıcı bilgilerin yer aldığı alandır (Örneğin ödeme yapılacak firma adı, fatura no, tarih, aylık stok çıkışları, vadeli vadesiz hesap aktarım vb.).

  İş Kuralları

  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri

  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Açıklama II

  Tanım
  Hesap kodu ile yapılan işlemlerin detaylı bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Açıklama ve Ekler

  Tanım
  Muhasebe İşlem Fişi ile ilgili açıklayıcı bilgilerin yer aldığı (Örneğin; ödeme yapılacak firma adı, fatura no, tarih, aylık stok çıkışları, vadeli vadesiz hesap aktarım vb.) ve ön muhasebe tarafından eklenen dokümanlara ait notların yer aldığı alandır.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Adı

  Tanım
  Personelin kimlik belgesinde yer alan isim bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  Mernis sistemi ile entegrasyonu bulunuyor. T.C Kimlik Numarası ile birlikte gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Personel  Kart  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Adres

  Tanım
  Ödeme yapılacak tüzel, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait adres bilgisidir.
  Sağlık tesisinin (hastane) adres  bilgisidir.
  Personele ait adres bilgisidir.
  Maliye Bakanlığında Saymanlık ve Sağlık Bakanlığında Muhasebe Birimlerine ait adres bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Cari  Kart  Bilgileri  Veri Seti
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti
  Personel  Kart  Bilgileri  Veri Seti
  Saymanlık  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  ADSL Abone No

  Tanım
  Maliye Bakanlığında Saymanlık ve Sağlık Bakanlığında Muhasebe Birimlerine ait ADSL Abone No bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri

  Saymanlık  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  ADSL için Başka Kullanan

  Tanım
  Maliye Bakanlığında Saymanlık ve Sağlık Bakanlığında Muhasebe Birimleri haricinde ADSL’nin kullanımı olup olmadığı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Saymanlık  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  ADSL Tel No

  Tanım
  Maliye Bakanlığında Saymanlık ve Sağlık Bakanlığında Muhasebe Birimlerine ait ADSL Tel No bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Saymanlık  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Aktif

  Tanım
  TDMS kullanıcısının aktif veya pasif olma durumunu ifade  eder.

  İş Kuralları
  Aktif işaretlenmez ise kullanıcı pasif hale gelerek sisteme giriş yapamaz.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kullanıcı  Bilgileri  Takip  Veri Seti

 • +

  Alacak

  Tanım
  Seçilen hesapta yapılan işlem tutarları bilgisidir.

  İş Kuralları
  İlgili muhasebe hesap koduna bağlı olarak varlık ya da gideri gösterir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Alım Türü

  Tanım
  Malzemenin hangi ihale yöntemi ile (doğrudan temin, ihale vb.) alındığı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Alındı No

  Tanım
  Maliye Bakanlığı tarafından saymanlıklara verilen kıymetli evraka (alındı belgesine) ait numara bilgisidir.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti

 • +

  Avans ve Kredinin Verildiği Tarih

  Tanım
  Avans ve kredi verildiği durumlarda yapılan işleme ait tarih bilgisidir. Avans ve krediler yolluk ve malzeme alımı durumlarında kullanılır.
   
  İş Kuralları
  Avans ve kredi kullanıldığı durumlarda tarih bilgisi zorunludur.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti

 • +

  Bağlantı Tipi

  Tanım
  Maliye Bakanlığında Saymanlık ve Sağlık Bakanlığında Muhasebe Birimlerine ait internet bağlantı türü bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Saymanlık  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Bakanlık Tür

  Tanım
  Personelin çalıştığı kurum bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  1: Maliye, 2: Sağlık kodları kullanılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Saymanlık  Personel  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Bakiye

  Tanım
  Seçilen hesap kodlarına borç ve / veya alacak tutarları girildikten sonra borç alacak farkını ifade eder.
   
  İş Kuralları

  Sistem tarafından otomatik hesaplanır. Borç ve alacak toplamı eşit olmalıdır. Kayıtlar muh_fis_on_muh detaydan gelmektedir.


  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri

  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Banka Adı

  Tanım
  Sağlık tesisinin (hastanenin) muhasebe işlemlerinde  anlaşmalı  olduğu banka adıdır.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Banka Dekont No / Vezne Alındısı No

  Tanım
  Taşınmazı kiralayan özel veya tüzel kişinin tahsilat tutarını bankaya ödemesi sonrası banka tarafından verilen dekont no veya vezne alındı no bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Banka Hesap No

  Tanım
  Ödeme yapılacak tüzel kişilerin, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının anlaşmalı olduğu/hesabının bulunduğu banka hesap numarasıdır.
  Sağlık tesisinin (hastane) anlaşmalı olduğu banka tarafından sağlık tesisi adına açılan hesap numarası bilgisidir.
  Hakkında işlem yapılan tüzel (kurumun kendisi dahil) ya da özel kişinin tanımlı olduğu banka tarafından verilen hesap numarası bilgisidir.
  Sağlık tesisi (hastane) tarafından personele ödeme yapılabilmesi için gerekli olan hastanenin anlaşmalı olduğu banka hesap numarası bilgisidir.

  İş Kuralları
  IBAN girilmez ise zorunludur.
  muh_cari_kart tablosundan gelmektedir. Cari Kart Bilgileri Veri Seti’nde tanımlanmış olmalıdır. Vergi Kimlik Numarası girildikten sonra Cari Kart Bilgileri Veri Seti’ndeki kayıtlardan alınarak otomatik olarak ekrana yansıtılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Cari  Kart  Bilgileri  Veri Seti
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti
  Personel  Kart  Bilgileri  Veri Seti
  Yeni Teminat Mektubu Alımı Veri Seti

 • +

  Banka Mev. Tes. Tut. Başkan

  Tanım
  Banka Mevcudu Tespit Tutanağı oluşturmak için kurulan komisyonda başkan olan kişinin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı  bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Sayıştay Denetim Verileri Takip Veri Seti

 • +

  Banka Mev. Tes. Tut. Üye1

  Tanım
  Banka Mevcudu Tespit Tutanağı oluşturmak için kurulan komisyonda üye olan kişinin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı  bilgisidir.
   
  İş Kuralları

  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Sayıştay Denetim Verileri Takip Veri Seti

 • +

  Banka Mev. Tes. Tut. Üye2

  Tanım
  Banka Mevcudu Tespit Tutanağı oluşturmak için kurulan komisyonda üye olan kişinin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı  bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Sayıştay Denetim Verileri Takip Veri Seti

 • +

  Banka Şube

  Tanım
  Ödeme yapılacak tüzel kişilerin, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının anlaşmalı olduğu/hesabının bulunduğu banka şubesidir.
  Hakkında işlem yapılan tüzel (kurumun kendisi dahil) ya da özel kişinin tanımlı olduğu banka şube bilgisidir.
  Sağlık tesisi (hastane) tarafından personele ödeme yapılabilmesi için gerekli olan hastanenin anlaşmalı olduğu banka şubesi  bilgisidir.

  İş Kuralları
  muh_cari_kart tablosundan gelmektedir. Cari Kart Bilgileri Veri Seti’nde tanımlanmış olmalıdır. Vergi kimlik numarası girildikten sonra Cari Kart Bilgileri Veri Seti’ndeki kayıtlardan alınarak otomatik olarak ekrana yansıtılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Cari  Kart  Bilgileri  Veri Seti
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti
  Personel  Kart  Bilgileri  Veri Seti
  Yeni Teminat Mektubu Alımı Veri Seti

 • +

  Banka Şube Kodu

  Tanım
  Sağlık tesisinin (hastane) anlaşmalı olduğu banka şube bilgisidir.

  İş Kuralları
  IBAN girilmediği zaman zorunludur.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Başlangıç Tarihi

  Tanım
  Dilekçenin hangi tarihten itibaren istendiğini gösteren tarih bilgisidir.
  Tüzel kişinin teminat mektubunu aldığı banka tarafından tanımlanan teminat mektubunun başlangıç tarihi bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Borç Sorgulama Dilekçesi Takip Veri Seti
  Yeni Teminat Mektubu Alımı Veri Seti

 • +

  Bitiş Tarihi

  Tanım
  Dilekçenin hangi tarihe kadar istendiğini gösteren tarih bilgisidir.
  Tüzel kişinin teminat mektubunu aldığı banka tarafından  tanımlanan teminat mektubunun bitiş tarihi bilgisidir.

  İş Kuralları
  Teminat mektubu süresiz ise bitiş tarihi alanı pasif hale gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Borç Sorgulama Dilekçesi Takip Veri Seti
  Yeni Teminat Mektubu Alımı Veri Seti

 • +

  Borç

  Tanım
  Seçilen hesapta yapılan işlem tutarları  bilgisidir.

  İş Kuralları
  İlgili muhasebe hesap koduna bağlı olarak varlık ya da gideri gösterir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Bütçe Gideri Tahakkuk Toplam

  Tanım
  Hesap Kodu bütçesinden toplam yapılan harcama miktarı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Cep Telefonu Numarası (GSM No)

  Tanım
  Personele ait cep telefonu numarası bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Personel  Kart  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Çek Gönderme Emri No

  Tanım
  Maliye Bakanlığı tarafından Muhasebe Birimlerine ve Saymanlıklara verilen kıymetli evraka (çeke) ait numara bilgisidir.
   
  İş Kuralları

  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Çek No / Gönderme Emri No

  Tanım
  Maliye Bakanlığı tarafından Muhasebe Birimlerine ve Saymanlıklara verilen kıymetli evraka (çeke) ait numara bilgisidir.
   
  İş Kuralları

  Muhasebe Birimleri tarafından banka hesabı kullanılıyor ise bu alan zorunludur. 103.02 hesap kodu girildiğinde zorunludur. Ön Muhasebe Biriminde  doldurulmuyor.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti

 • +

  Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) Kodu

  Tanım
  Sağlık tesisine (hastane) ait ÇKYS kod bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti 

Bize Ulaşın
Adres: T.C. Sağlık Bakanlığı  Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cad. No: 9 Bilkent/Çankaya, Ankara
Telefon: +90 312 471 83 50
e-Posta: tdmsvs@saglik.gov.tr
Copyright © 2024 Sağlık Bakanlığı. Tüm Hakları Saklıdır