TDMS Veri Sözlüğü
 • +

  Kasa Say. Tut. Başkan

  Tanım
  Kasa Sayım Tutanağı oluşturmak için kurulan komisyonda başkan olan kişinin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Sayıştay Denetim Verileri Takip Veri Seti

 • +

  Kasa Say. Tut. Üye1

  Tanım
  Kasa Sayım Tutanağı oluşturmak için kurulan komisyonda üye olan kişinin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Sayıştay Denetim Verileri Takip Veri Seti

 • +

  Kasa Say. Tut. Üye2

  Tanım
  Kasa Sayım Tutanağı oluşturmak için kurulan komisyonda üye olan kişinin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Sayıştay Denetim Verileri Takip Veri Seti

 • +

  Kesinti Toplamı

  Tanım
  Firma / şahısa yapılan ödemelerde damga ve vergi ile ilgili kesintilerin toplam bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri

  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Kısa Adı

  Tanım
  TDMS’de kuruluş tanımlanırken il plaka kodu ile başlayarak TDMS Birimi tarafından verilen numara bilgisidir.

  İş Kuralları
  gen_kuruluş tablosundan alınır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kuruluş  İşlemleri  Veri Seti

 • +

  Kimin Adına Kayıtlı Olduğu

  Tanım
  Muhasebe İşlem Fişi’nin kim adına düzenlendiğine ilişkin özel ya da tüzel  kişi ad bilgisidir.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti

 • +

  Kira Süre Başlangıç Tarihi

  Tanım
  İhalenin sonuçlandıktan sonra taşınmazın teslim tarih bilgisidir (Sözleşme sonrası taşınmazın teslimi, içerisinde kiracı var ise ileri bir tarih olabilir).

  İş Kuralları
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Kira Süresi

  Tanım
  Kiralanan taşınmazın kiralama süresi bilgisidir. Azami 1 (bir) yıl, asgari 3 (üç) yıldır.

  İş Kuralları
  36 aydan fazla olamaz ve ay olarak girilmesi zorunludur. “Sözleşme Türü” seçilmeden “Kira Süresi” girilemez.
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Kiracı Adı Soyadı/ Unvanı

  Tanım
  Taşınmazı kiralayan tüzel veya gerçek kişinin isim ve unvan bilgisidir.

  İş Kuralları
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Kiracının Güncel Posta Adresi

  Tanım
  Taşınmazı kiralayan tüzel veya gerçek kişinin posta adresi bilgisidir.

  İş Kuralları
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Kiracının Niteliği

  Tanım
  Kiracının nitelik bilgisidir.

  İş Kuralları
  0: Kiracı Tüzel Kişi
  1: Kiracı Aile Hekimi
  2: Kiracı Gerçek Kişi
  3:Kiracı  Kamu Kuruluşu
  4: Diğer kodları kullanılır.
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Kiracının T.C. / Vergi Kimlik No

  Tanım
  Taşınmazı kiralayan tüzel veya gerçek kişinin T.C. Kimlik Numarası  veya vergi kimlik numarası bilgisidir.

  İş Kuralları
  Kiracının Niteliği “Kiracı Gerçek Kişi” veya “Kiracı Aile Hekimi” seçilmiş ise T.C. Kimlik Numarası, “Kiracı Tüzel Kişi” veya “Kiracı Kamu Kuruluşu” veya “Diğer” seçilmiş ise Vergi Kimlik Numarası girilmelidir.
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Kiracının Telefon Numarası

  Tanım
  Taşınmazı kiralayan tüzel veya gerçek kişinin telefon numarası bilgisidir.

  İş Kuralları
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Kiraya Veren

  Tanım
  Taşınmazı kiraya veren kurum veya kuruluş bilgisidir.

  İş Kuralları
  0: Milli Emlak Birimi
  1: Sağlık Bakanlığı Kurumu 2: Halk Sağlığı  Kurumu
  3: Birlik Sekreterliği
  4: Kamu Hastaneleri Kurumu
  5: İl Sağlık Müdürlüğü kodları kullanılır.
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Kullanıcı Tipi

  Tanım
  TDMS Kullanıcısının yönetici olup olmadığını ifade eder.

  İş Kuralları
  Yönetici tanımlaması muhasebe yetkilisine veya yardımcısına  tanımlanır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kullanıcı  Bilgileri  Takip  Veri Seti

 • +

  Kullanıcının Adı

  Tanım
  TDMS kullanıcısına ait kimlik belgesinde yer alan isim bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kullanıcı   Bilgileri  Takip  Veri Seti

 • +

  Kullanıcının Doğum Yılı

  Tanım
  TDMS kullanıcısına ait doğum yılı bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kullanıcı  Bilgileri  Takip  Veri Seti

 • +

  Kullanıcının Soyadı

  Tanım
  TDMS kullanıcısına ait kimlik belgesinde yer alan soyadı bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kullanıcı  Bilgileri  Takip  Veri Seti

 • +

  Kuruluş Adı

  Tanım
  Bakanlık tarafından kuruluş açılış onayında verilen isim bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Sayıştay Denetim Verileri Takip Veri Seti

 • +

  Kuruluş ID

  Tanım
  Kuruluşun takibinin yapılabilmesi için sistem tarafından verilen tekil numara bilgisidir.

  İş Kuralları
  Kuruluş ID üretme algoritmasına göre sistem tarafından otomatik üretilen bir numaradır.
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muafiyet  İşlemleri  Veri Seti
  Sayıştay Denetim Verileri Takip Veri Seti

 • +

  Kuruluş Tipi

  Tanım
  Kuruluşun türüne ait bilgidir (devlet hastanesi, sağlık müdürlüğü, ilçe hastanesi vb.).

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kuruluş  İşlemleri  Veri Seti

 • +

  Kurum Vergi No

  Tanım
  Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlı olan ve vergi mükellefiyeti gerektirecek faaliyetleri bulunan tüzel kişi, özel ve kamu kurum ve kuruluşa ait Maliye Bakanlığınca verilen numara bilgisidir.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muafiyet  İşlemleri  Veri Seti

 • +

  Kurum

  Tanım
  Muhasebe İşlem ve Ödeme Emri Fişleri’nin oluşturulduğu kurum adı bilgisidir.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Kurumsal Kod

  Tanım
  Muhasebe İşlem Fişinin oluşturulduğu kuruluşa (hastane / merkez) ait kod bilgisidir.
   
  İş Kuralları

  Kod, gen_kuruluş tablosundan gelmektedir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Mal Alımı Muayene Kabul No

  Tanım
  Alınan malzemeye ait Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından doldurulan Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı’nın numara bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  Mal alımı olması durumunda kullanılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Mal Alımı Muayene Kabul Tarihi

  Tanım
  Alınan malzemeye ait Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından doldurulan Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı’nın tarih bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  Mal alımı olması durumunda kullanılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Malzeme ile Birlikte Kiraya Verildi

  Tanım
  Taşınmazın içerisinde bulunan demirbaşı ile birlikte kiraya verilip verilmediği bilgisidir.

  İş Kuralları
  0: Evet
  1: Hayır kodları kullanılır.
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Mektubun Alındığı Banka

  Tanım
  Tüzel kişinin teminat mektubunu aldığı banka ad bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  1: Ziraat Bankası
  2: Halk Bankası
  3: Vakıfbank
  4: Diğer kodları ile gönderilir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Yeni Teminat Mektubu Alımı Veri Seti

 • +

  Memur

  Tanım
  Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen kişinin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Saymanlık  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Menkul Kıy. Var./ Teminat Mek. Say. Tut. Başkan

  Tanım
  Menkul Kıymetler ve Varlıklar Sayım Tutanağı / Teminat Mektubu Sayım Tutanağı oluşturmak için kurulan komisyonda başkan olan kişinin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Sayıştay Denetim Verileri Takip Veri Seti

 • +

  Menkul Kıy. Var./ Teminat Mek. Say. Tut. Üye1

  Tanım
  Menkul Kıymetler ve Varlıklar Sayım Tutanağı / Teminat Mektubu Sayım Tutanağı oluşturmak için kurulan komisyonda üye olan kişinin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Sayıştay Denetim Verileri Takip Veri Seti 

 • +

  Menkul Kıy. Var./ Teminat Mek. Say. Tut. Üye2

  Tanım
  Menkul Kıymetler ve Varlıklar Sayım Tutanağı / Teminat Mektubu Sayım Tutanağı oluşturmak için kurulan komisyonda üye olan kişinin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Sayıştay Denetim Verileri Takip Veri Seti

 • +

  Muh. Yetkili Unvan

  Tanım
  Muhasebe Yetkilisi’nin sahip olduğu unvan bilgisidir. Sağlık Bakanlığında çalışan Muhasebe Yetkilisi’nin unvanı sözleşmeli uzman,  Saymanlıkta  çalışan Muhasebe Yetkilisi’nin unvanı ise müdürdür.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Sayıştay Denetim Verileri Takip Veri Seti

 • +

  Muhasebe Birim Kodu

  Tanım
  Her Muhasebe Birimi için sistem tarafından tanımlanan eşsiz numara bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  Muhasebe Birim Kodu olmadan işlem yapılmasına izin  verilmez.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Saymanlık  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Muhasebe Yekilisi Asıl / Vekil

  Tanım
  Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve Muhasebe Biriminin yönetiminden sorumlu olarak görevlendirilmiş yöneticinin asil veya vekil olma durum bilgisidir. Muhasebe Yetkilisi, yardımcısına veya uzman düzeyinde bir personele vekalet verebilir.
   
  İş Kuralları
  O:Asıl, 1: Vekil kodları kullanılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Saymanlık  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı Asıl / Vekil

  Tanım
  Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve Muhasebe Biriminin yönetiminden sorumlu olan Muhasebe Yetkilisi’nin yetkilerinin bir kısmını devrettiği yardımcısına ait asil veya vekil durum  bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  O:Asıl, 1: Vekil kodları kullanılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Saymanlık  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı

  Tanım
  Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve Muhasebe Biriminin yönetiminden sorumlu olan Muhasebe Yetkilisi’nin yetkilerinin bir kısmını devrettiği yardımcısına ait kimlik belgesinde yer alan ad soyadı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Saymanlık  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Muhasebe Yetkilisi

  Tanım
  Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve Muhasebe Biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticinin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı bilgisidir.
   
  İş Kuralları

  Saymanlık Bilgileri Veri Seti’nde tanımlanmış olmalıdır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti
  Sayıştay Denetim Verileri Takip Veri Seti
  Saymanlık  Bilgileri Veri Seti

Bize Ulaşın
Adres: T.C. Sağlık Bakanlığı  Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cad. No: 9 Bilkent/Çankaya, Ankara
Telefon: +90 312 471 83 50
e-Posta: tdmsvs@saglik.gov.tr
Copyright © 2024 Sağlık Bakanlığı. Tüm Hakları Saklıdır