TDMS Veri Sözlüğü
 • +

  Harcama Yetkilisi

  Tanım
  Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir işletmenin en üst yöneticisinin veya anılan görevi yürütmekle görevli kişinin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı bilgisidir.

  İş Kuralları
  Hastane Bilgileri Veri Seti’nde tanımlanmış olmalıdır.
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti
  Sayıştay Denetim Verileri Takip Veri Seti

 • +

  Hastane Rolü

  Tanım
  Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık tesisinin (hastane) rolünü tanımlama bilgisidir. Hastane açılırken Bakanlık tarafından tanımlanır.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Hesaba Alındığı Tarih

  Tanım
  Sisteme girişi yapılacak ve / veya yapılan fişin ait olduğu tarihtir.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti

 • +

  Hesabın Açılması Talimatını Veren Kişinin Adı Soyadı

  Tanım
  Banka hesabının açılması talimatını bankadan talep eden hastane Harcama Yetkilisi’ne ait kimlik belgesinde yer alan ad soyadı bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti 

 • +

  Hesabın Açılması Talimatını Veren Kişinin Unvanı

  Tanım
  Banka hesabının açılması talimatını bankadan talep eden sağlık tesisi (hastane) Harcama Yetkilisi’nin unvanıdır.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Hesabın Kimin Adına Açıldığı

  Tanım
  Banka hesabının ait olduğu sağlık tesisinin (hastane)  adıdır.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Hesap Kodu

  Tanım
  Muhasebe hesap planında yer alan hesap kodu bilgisidir.

  İş Kuralları
  Muh_hesap_plan tablosundan seçilmelidir. Gelir ve gider hesap kodu girildiğinde yansıma hesap kodu da oluşturulur. Ayrıca gider kodu girildiğinde sistem tarafından Analitik Bütçe Sistemi’ndeki bütçe kontrol edilerek ilgili kaleme ait ödeme gerçekleştirilemediği durumda Muhasebe İşlem Fişi oluşturulamaz.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Hesapta Blokeli Para Mevcut mu?

  Tanım
  Sağlık tesisinin (hastane) banka hesabında blokeli parasının olup olmadığı bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Hizmet Alımı Muayene Kabul No

  Tanım
  Alımı yapılan hizmete ait Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından imzalanan tutanağın numara bilgisidir.

  İş Kuralları
  Hizmet alımı olması durumunda kullanılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Hizmet Alımı Muayene Kabul Tarihi

  Tanım
  Alımı yapılan hizmete ait Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından doldurulan Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı’nın tarih bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  Hizmet alımı olması durumunda kullanılır.


  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri

  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Hizmet Sunumuna Son Verilme Nedeni

  Tanım
  Taşınmazın hizmet sunmaya devam etmediği durumlarda devem etmeme nedeni ile ilgili açıklama bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  Taşınmaz kapatılırken ya da sistemden silinirken girilir.
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Hizmet Sunumuna Son Verilme Tarihi

  Tanım
  Taşınmazın hizmet sunumuna son verildiği tarih bilgisidir.

  İş Kuralları
  Taşınmaz kapatılırken ya da sistemden silinirken girilir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Taşınmaz  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  IBAN

  Tanım
  Banka tarafından tüzel, özel ve kamu kurum ve kuruluşları adına tanımlanan hesaba ait IBAN numarasıdır.

  İş Kuralları
  Alan büyüklüğü 26’dan küçük veya büyük olamaz. Banka Hesap No girilmez ise zorunludur.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Cari  Kart  Bilgileri  Veri Seti
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  İade Açıklaması

  Tanım
  Teminat mektubunun iadesine ait açıklama bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Teminat Mektubu İadesi Veri  Seti

 • +

  İade Belgesi Fiş No

  Tanım
  Kıymetli evrakın iadelerinde düzenlenen muhasebe işlem fiş numara bilgisidir.
   
  İş Kuralları

  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti

 • +

  İade Belgesi Fiş Tarihi

  Tanım
  Kıymetli evrakın iadelerinde düzenlenen Muhasebe İşlem Fişi’nin düzenlendiği tarih bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  Kıymetli evrakın iadesi durumunda zorunludur.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti

 • +

  İade Tarihi

  Tanım
  Teminat mektubunun kurum tarafından tüzel kişiye iade edildiği tarih bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Teminat Mektubu İadesi Veri Seti

 • +

  İade Tutarı

  Tanım
  Teminat mektubunun kurum tarafından tüzel kişiye iade edildiği tutar bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Teminat Mektubu İadesi Veri Seti

 • +

  İade Yevmiye No

  Tanım
  Muhasebe İşlem Fişi’nin muhasebeleştirildikten sonra iade edildiği durumlarda aldığı mükerrer kullanılmayan numara bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  Muhasebe fişinin muhasebeleştikten sonra iadesi durumunda zorunludur.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti

 • +

  İhale No

  Tanım
  Kamu İhale Kurumu tarafından Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) sistemine ihale kaydedildiği zaman verilen numara  bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Yeni Teminat Mektubu Alımı Veri Seti

 • +

  İhale Tarihi

  Tanım
  İhale yapılma tarih bilgisidir.

  İş Kuralları
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  İhale Usulü

  Tanım
  İhalenin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen yöntemlerden hangisi ile yapılacağı bilgisidir.

  İş Kuralları
  0: Kapalı Teklif Usulü
  1:  Açık  Teklif  Usulü
  2: Pazarlık Usulü
  3: İhalesi Olmayıp Ecrimisil Kaydıdır kodları kullanılır.
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  İlgili Adı Soyadı

  Tanım
  Muhasebe işleminin yapıldığı tüzel (kurum kendisi dahil) ya da özel kişinin kimlik belgesinde yer alan isim ve soyadı bilgisidir.
   
  İş Kuralları

  muh_cari_kart tablosundan gelmektedir. Cari Kart Bilgileri Veri Seti’nde tanımlanmış olmalıdır. Vergi kimlik numarası veya kimlik numarası girildikten sonra Cari Kart Bilgileri Veri Seti’ndeki kayıtlardan alınarak otomatik olarak ekrana yansıtılır. Çift soyadı olması durumunda her ikisi birlikte yazılır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  İlgili Hastane Yöneticileri Günlük Hesap Hareketlerini Görebiliyorlar mı?

  Tanım
  Yetkilendirilmiş hastane yöneticilerinin sağlık tesisi (hastane) banka hesap hareketlerine ulaşıp ulaşamadığı bilgisidir.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  İlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı

  Tanım
  Özel ya da tüzel kişiye verilen avansın maddi tutar bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  Avans verilmesi durumunda avans tutarı bilgisi zorunludur.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti

 • +

  İşlem Tipi

  Tanım
  Muhasebe İşlem Fişi’nin ilk kez mi oluşturulduğu ya da düzeltme kaydı mı olduğu bilgisidir.

  İş Kuralları
  Muhasebe İşlem Fişi’nin ilk kez oluşturulması sırasında sistem tarafından otomatik olarak işlem tipi “normal fiş girişi”; düzeltmelerde işlem tipi “düzeltme kaydı” olarak belirlenir. Düzeltme Kaydı kodu 1, Normal Fiş Girişi kodu 2’dir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti

 • +

  İşlem Yılı

  Tanım
  İşlemin yapıldığı yıla ait zaman bilgisidir.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri

  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti

Bize Ulaşın
Adres: T.C. Sağlık Bakanlığı  Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cad. No: 9 Bilkent/Çankaya, Ankara
Telefon: +90 312 471 83 50
e-Posta: tdmsvs@saglik.gov.tr
Copyright © 2024 Sağlık Bakanlığı. Tüm Hakları Saklıdır