TDMS Veri Sözlüğü
 • +

  Demirbaş Kira Durumu

  Tanım
  Kiraya verilen taşınmazın içinde yer alan demirbaş malzemelerin bedel karşılığı kiraya verilip verilmediği bilgisidir.

  İş Kuralları
  0: Demirbaş Kira Bedeli Yok
  1: Demirbaş Kira Bedeli Var kodları kullanılır.
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Devir Durumu

  Tanım
  Sağlık tesisinin başka bir sağlık tesisine devir / birleşmesi sonucu, ticari alana ait sözleşmenin devirden gelen sağlık tesisine ait olup olmadığı bilgisidir.

  İş Kuralları
  Kurum devir işlemleri yönetici tarafından yapıldığında otomatik olarak devir durumu 1: Devredildi olarak değişir.
  0: Devir Durumu Yok
  1: Devredildi.
  2: Devirden Geldi kodları kullanılır.
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Durum

  Tanım
  Kuruluşun aktif, birleşmiş veya devredilmiş olma durum bilgisidir.

  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kuruluş  İşlemleri  Veri Seti

 • +

  Düzenleme Tarihi

  Tanım
  Muhasebe İşlem Fişi’nin düzenlendiği tarih bilgisini ifade eder.
   
  İş Kuralları

  Fişin düzenlendiği tarih bilgisidir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti

 • +

  Düzenleyen Adı Soyadı

  Tanım
  Sağlık tesisi ön muhasebe / merkez tahakkuk ve mutemetlik biriminde fişi düzenleyen kişinin kimlik belgesinde yer alan isim ve soyadı  bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti

 • +

  e-Posta Adresi

  Tanım
  Ödeme yapılacak tüzel, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait e-posta bilgisidir.
  Sağlık tesisine (hastane) ait e-posta  adresidir.
  Personele ait e-posta adres bilgisidir.
  Maliye Bakanlığında Saymanlık ve Sağlık Bakanlığında Muhasebe Birimlerine ait e-posta bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Cari  Kart  Bilgileri  Veri Seti
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti
  Personel  Kart  Bilgileri  Veri Seti
  Saymanlık  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Faaliyet Alanı

  Tanım
  Kiraya verilen taşınmazın hangi amaçla kullanılacağı bilgisidir (kantin,  çiçekçi, ATM vb.).

  İş Kuralları
  Kira Sözleşme Girişi Veri Seti’nden otomatik gelir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Faks

  Tanım
  Ödeme yapılacak tüzel, özel ve kamu kurum ve kuruluşlara ait faks numarasıdır.
  Sağlık tesisine (hastane) ait faks numarasıdır.
  Maliye Bakanlığında Saymanlık ve Sağlık Bakanlığında Muhasebe Birimlerine ait faks numarası bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Cari  Kart  Bilgileri  Veri Seti
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti
  Saymanlık  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Fiili Kasa Say. Tutarı

  Tanım
  Yıl sonunda kuruluş kasasındaki mevcut nakit miktarıdır.
   
  İş Kuralları
  -
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Sayıştay Denetim Verileri Takip Veri Seti

 • +

  Fiili Yatak Sayısı

  Tanım
  Sağlık tesisinin (hastane) kullanımda olan yatak sayısı bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Hastane  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Firma Adı

  Tanım
  Ödeme yapılacak tüzel kişi veya özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının adıdır.
  Teminat mektubunu veren tüzel kişiye ait ad bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Cari  Kart  Bilgileri  Veri Seti
  Yeni Teminat Mektubu Alımı Veri Seti

 • +

  Firma e-Posta Adresi

  Tanım
  Sisteme giriş kaydı yapılan tüzel ya da özel kişinin e-posta adres bilgisidir.

  İş Kuralları
  Sistem şifreleri e-posta ile iletildiği için zorunlu bir alandır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Firma Kayıt Bilgileri Takip Veri Seti

 • +

  Firma ya da Kişi Adı

  Tanım
  Sisteme giriş kaydı yapılan özel veya tüzel kişilere ait isim bilgisidir.
  Üzerinde icra veya haciz ihbarnamesi bulunan firma ya da tüzel kişinin isim bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Firma Kayıt Bilgileri Takip Veri Seti
  Haciz  İhbarnamesi Takip  Veri Seti

 • +

  Firma ya da Kişi Vergi Kimlik Numarası

  Tanım
  Sisteme giriş kaydı yapılan tüzel ya da özel kişinin kimlik numarası ya da vergi kimlik numarasıdır.
  Üzerinde icra veya haciz ihbarnamesi bulunan firma ya da tüzel kişinin tanımlı olduğu vergi numarasıdır.

  İş Kuralları
  -
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Firma Kayıt Bilgileri Takip Veri Seti
  Haciz  İhbarnamesi Takip  Veri Seti

 • +

  Fiş Durumu

  Tanım
  Yeni kaydedilen her fişin sistem üzerinde onay / muhasebeleşme durum bilgisidir.
   
  İş Kuralları
  Ön muhasebe fişi oluşturulduğu anda fiş açık durumdadır. Yevmiyeleşen fişler kapalı hale gelir. Açık kodu 1, Kapalı kodu 2’dir. Ön Muhasebe modülünde Onaysız, Kontrolde, Onaylandı, İade Edildi, İptal Edildi seçenekleri ile işlem aşamaları izlenebilmektedir.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Fiş No

  Tanım
  Fişler muhasebeleştirilmeden önce fişlerin takip edilebilmesini sağlayan ve mükerrer kullanılmayan numara bilgisidir.

  İş Kuralları
  Fiş silindiğinde fiş no tekrar edemez. Fiş muhasebeleştirildikten sonra fiş no verilemez. Fiş No üretme algoritmasına göre sistem tarafından otomatik üretilen bir numaradır.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Fonksiyonel Kod

  Tanım
  Muhasebe İşlem Fişinin oluşturulduğu işleve (sağlık, ulaştırma vb.) ait kod bilgisidir.

  İş Kuralları
  Kod, gen_kuruluş tablosundan gelmektedir. Sağlık Bakanlığı için fonksiyonel kodu 07.00’dir ve döner sermaye bütçesi içerisinde bu kod değişmez.

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Muhasebe İşlem Fişi Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti

 • +

  Gecikme Zammı

  Tanım
  Sözleşmede belirtilen taksit tutarının zamanında ödenmemesi durumunda taksit bedeline yansıtılan gecikme zammı bilgisidir.

  İş Kuralları
  -

  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri

  Kira  Sözleşme  Girişi  Veri Seti
  Kira  Bilgileri  Veri Seti

 • +

  Gerçekleştirme Görevlisi

  Tanım
  Harcama Yetkilisi adına yapılacak olan işlemleri ödeme aşamasına getiren kişinin kimlik belgesinde yer alan ad soyadı bilgisidir.

  İş Kuralları
  Hastane Bilgileri Veri Seti’nde tanımlanmış olmalıdır.
   
  Bulunduğu Veri Seti / Veri Setleri
  Hastane  Bilgileri Veri Seti
  Ödeme Emri Fişi Veri Seti
  Sayıştay Denetim Verileri Takip Veri Seti

Bize Ulaşın
Adres: T.C. Sağlık Bakanlığı  Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cad. No: 9 Bilkent/Çankaya, Ankara
Telefon: +90 312 471 83 50
e-Posta: tdmsvs@saglik.gov.tr
Copyright © 2024 Sağlık Bakanlığı. Tüm Hakları Saklıdır